Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidning av naturreservat - Törnberget

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 7 december 2020 beslutat om utvidgning av Törnbergets naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet utvidgas med 8 ha och omfattar nu totalt ca 170 hektar. Området är beläget ca 13 km söder om Kårböle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 6319-2018). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt