Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utbetalning av EU:s jordbrukarstöd till länets lantbrukare

Bild av traktor på en åker

Foto: mostphotos.com

Idag 4 december får de allra flesta av länets lantbrukare sina direktstöd och slututbetalning av kompensationsstödet utbetalda. Även slututbetalning av miljöersättningar för ekologiska produktionsformer och betesmarker och slåtterängar sker till lantbrukarna i länet idag.

Direktstöden består av gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga lantbrukare och nötkreatursstödet. Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet.

Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

- Totalt är det 1 752st ansökningar om gårdsstöd som är handlagda till beslut inklusive avslag. För 2020 har det kommit in 1 805st ansökningar om gårdsstöd vilket innebär att det är drygt 97% av länets lantbrukare som fått sin ansökan beslutad fram till idag, säger Pernilla Månsson som arbetar med jordbrukarstöd hos länsstyrelsen.

Totalt är det 190 105 185 kronor som Gävleborgs lantbrukare får dela på fördelat på de olika stöden.

Tabell över de stöd Gävleborgs lantbrukare får dela på.

Stöd

Antal

Summa

Gårdsstöd

1 746st

89 719 638 kr

Förgröningsstöd

1 241st

50 684 435 kr

Nötkreaturstödet

552st

26 859 655 kr

Stödet till unga lantbrukare

88st

2 455 934 kr

Kompensationsstödet

1 325st

15 738 434 kr

Ekologiska produktionsformer

202st

3 472 595 kr

Betesmarker och slåtterängar

359st

1 174 494 kr

Kompensationsstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar fortfarande pågår.

Kontakt