Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturen är extra viktig under pandemin

Vindskjul och en grillplats vid en tjärn i Hamra nationalpark. Foto Jonas Lundin

En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren. Den bilden stämmer också i Gävleborg, där det har varit många ute i naturreservat och friluftsområden under hela säsongen.

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av de som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.

Här i Gävleborg har det varit många ute i naturreservat och friluftsområden under hela säsongen och människor fortsätter att söka sig ut nu under hösten. Flest besökare har det varit i de mest populära naturreservaten.

Vi har kunnat mäta en ökning av besökare på våra naturreservatssidor på vår webbplats jämfört med förra året med även på Sveriges nationalparkers webbplats. Vi har besöksräknare i nationalparkerna och de visar många besökare från mars och framåt. I Färnebofjärdens nationalpark har besöken ökat med 98% jämfört med samma tid förra året. I Hamra nationalpark har de utländska besökarna minskat men de svenska ökat. I naturreservaten finns inga besöksräknare men vi kan se att användningen av ved ökat med 50% och tömning av sopor och dass behöver utföras oftare än föregående år.

Vår utflyktsguide ”Hitta ut - Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland” har blivit mycket populär i år. Den finns att hämta gratis på länsstyrelsen och på turistbyråerna, och kan också laddas ned här på webbplatsen. Syftet med guiden är att människor ska upptäcka fler natur- och kulturområden med hjälp av den. På vår webbplats finns också information om alla drygt 220 naturreservat som finns i länet – det finns många områden att besöka.

Besöksmål på Länsstyrelsens webbplats med information om alla naturreservat och nationalparker Länk till annan webbplats.

Beställ naturinformation Länk till annan webbplats.

Naturen extra viktig under pandemin - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt