Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För tidigt avvanda kattungar – ett ökande djurskyddsproblem

En kattunge som diar från sin mamma

En kattunge på 11 veckor - mår bäst av att stanna hos mamma en vecka till.

Kattungar behöver vara hos sin mamma tills de är 12 veckor gamla. Det är så länge som de behöver hennes mjölk, omvårdnad och sociala träning för att utvecklas bra på alla sätt. Länsstyrelsen har dessvärre fått in fler och fler indikationer på att kattungar skiljs från modern och säljs redan vid 8–10 veckors ålder.

Kattungarna ska hållas tillsammans med modern till dess att de har uppnått tolv veckors ålder. Det allmänna rådet i lagstiftningen säger att djurhållaren/uppfödaren ska ha konstaterat att katthonan inte längre erbjuder ungarna möjlighet att dia, att katthonan inte längre tvättar sina ungar, samt att kattungarna inte uppvisar intensiv och långdragen vokalisering (gråt) när inte katthonan är hos dem. Rådet är utformat för att försäkra sig om att kattungarnas välfärd är god vid separationen.

Avvikelser från tolvveckorsgränsen kan enligt Jordbruksverket vara godtagbart om:

  • kattungarna helt och hållet har gått över till fast föda, och att
  • en veterinär bedömt att kattungarnas hälsa och välfärd i övrigt är god.

Möjligheten att sälja en kattunge tidigare rör sig om högst några dagar, och ska inte ses som ett kryphål för att kunna separera och sälja kattungar redan vid 8-10 veckors ålder.

Brott mot djurskyddslagen

Länsstyrelsen vill upplysa om att du kan bli åtalsanmäld för brott mot djurskyddslagen om avvänjningen av kattungarna skett för tidigt.

Varför är för tidig avvänjning ett problem?

Under de första levnadsveckorna genomgår kattungarna en utvecklingsprocess som leder till att deras sinnen och rörelseapparat mognar. Även det sociala beteendet utvecklas under denna period och ungarna blir gradvis mer självständiga och mindre beroende av modern.

Social lek, som främst pågår mellan fyra veckor och fyra månaders ålder, tar upp en stor del av kattungens tid. Det är även genom denna lek som katter tränas till att interagera med artfränder, till exempel genom att lära sig att inte bita de andra kattungarna för hårt under leken. Utan denna kunskap kommer en katt ha svårt att leva i nära kontakt med andra katter och troligen även ha svårare att interagera med människor. Under ostörda förhållanden och utan att människan ingriper i denna process avtar diandet gradvis för att upphöra helt vid cirka tolv veckors ålder.

En rad studier visar att separation av moder och ungar tidigare än den naturliga avvänjningsåldern är förenat med ökad risk för olika beteendestörningar. De flesta beteendeproblemen hos katter uppkommer på grund av stress och oro, vilket blir värre ju tidigare avvänjningen sker. Exempel på beteendestörningar är bland annat:

  • Ökad aggressivitet
  • Urinmarkering
  • Att katterna utför sina behov på andra olämpliga platser
  • Pica (intag av oätligt material)

Det har även visats att för tidigt avvanda katter generellt blir oroligare och har sämre självförtroende än andra katter som avvants senare. Det är därför lämpligt att låta ungarna dia och vara med modern till tolv veckors ålder och att verka för att processen sker gradvis, till exempel genom att se till att modern har möjlighet att lämna ungarna under korta perioder.

Våra rekommendationer

Länsstyrelsen rekommenderar också att veterinärbesikta, avmaska och vaccinera kattungarna mot kattpest och kattsnuva innan försäljning. När du har köpt din nya katt det viktigt att katten även kastreras och ID-märks. Det är inget krav enligt svensk djurskyddslagstiftning men är enkla sätt att höja djurvälfärden och göra djurägandet enklare.

Kontakt