Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett nytt naturreservat i Sandvikens kommun på remiss

Stuga på berg. Skog omkring stugan.

På berget finns de högsta naturvärdena och dess topp är ett populärt utflyktsmål, såväl sommar som vinter.

Länsstyrelsen föreslår att ett område på och omkring berget Västerhällarna sydväst om Järbo ska skyddas som naturreservat.

Strax sydväst om Järbo reser sig det knappt 200 meter höga berget Västerhällarna ur de i övrigt ganska flacka omgivningarna. Berget, som till stora delar ingår i naturreservatet utgör själva kärnan i det nästan 250 hektar stora området. På berget finns de högsta naturvärdena och dess topp är ett populärt utflyktsmål, såväl sommar som vinter.

På Västerhällarna växer en gammal hällmarkstallskog med gott om gamla senvuxna tallar i åldrar mellan 200–300 år. Resten av naturreservatet ligger mer låglänt med mer produktiva skogar än på berget. Här finns relativt stora arealer med varierad naturskogsartad skog samt äldre skogar med stor potential att utveckla höga naturvärden.

Området på och omkring Västerhällarna är ett lättillgängligt och populärt friluftsområde. I området finns ett välanvänt stigsystem och på vintern dras skidspår upp till bergets topp där det finns ett vindskydd och en eldstad. Från toppområdets hällmarker har man en fin utsikt över bygden

Fynden av rödlistade arter och signalarter visar på områdets höga naturvärden, som inte finns i samma omfattning i omkringliggande skogar. Det är främst arter som är beroende av kontinuitet i tillförseln av död ved eller av gamla, levande träd, som till exempel dvärgbägarlav (NT), vintertagging (NT), tallticka (NT).

Förslag till beslut och skötselplan, Västerhällarnas naturreservat Pdf, 1.7 MB.

Kontakt