Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrat publiktak till åtta personer efter beslut från länsstyrelsen

Biosalong stolar

Foto: Mostphotos

Publikgränsen ändras till max åtta personer i Gävleborgs län från och med den 24 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Gävleborg.

– Läget är allvarligt. Vad vi gör de närmaste veckorna kommer att påverka vår framtid lång tid framöver, säger landshövding Per Bill.

Uppdaterad 2020-11-24.

I fredags beslutade regeringen att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Från den 1 november tillåter regeringen dock upp till och med 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Idag fattar samtliga länsstyrelser i landet beslut om lokala föreskrifter som begränsar antalet människor som får samlas även i dessa sammanhang till åtta.

– Åtta är den nya normen, det har regeringen varit tydlig med. Det här beslutet går i linje med det, säger landshövding Per Bill.

Beslutet är fattat i samråd med smittskyddsläkaren med syfte att motverka smittspridningen av covid-19.

– Att ta beslut om föreskrifter som begränsar större folksamlingar påverkar förenings- och näringsliv och är inget vi tycker är enkelt. Men just nu är människors liv och hälsa det viktigaste och då är det viktigt att vi gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen, säger landshövding Per Bill.

Sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall är undantagna från förbudet, under förutsättning att antalet deltagare inte är fler än 20. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Beslutet gäller tillsvidare. Utgångspunkten är dock att det ska gälla i högst fyra veckor och att det kommer att omprövas under tiden, det kan även komma att förlängas om utvecklingen av smittspridningen kräver det.

Frågor och svar - FAQ

Ja

I Gävleborg gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Ja

Från och med den 24 november 2020.

Såväl regeringens förordning som Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare, men kommer att ses över löpande. Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än 4 veckor.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Kontakt