Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets aktörer agerar gemensamt i kampen mot coronaviruset

Sverigekarta med Gävleborgs län markerad i färg.

Spridningen av coronaviruset i Gävleborg har ökat kraftigt de senaste veckorna.


– Tillsammans måste vi hitta sätt att bromsa smittspridningen. Det gör att vi inom länet tagit fram en rad gemensamma åtgärder för att säkra ett uthålligt arbete, säger Johan Höglund, försvarsdirektör Länsstyrelsen Gävleborg.

Sedan de lokala allmänna råden infördes i måndags av Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren har länets kommuner vidtagit ett flertal åtgärder. Vad som gjorts i respektive kommun skiljer sig dock åt. Nu samlas kommunerna runt gemensamma initiativ för att göra det tydligare vad som gäller för länets invånare.

– Det finns en stor vilja att skapa samsyn och ensa budskap och åtgärder, säger Johan Höglund.

Den gemensamma inriktningen handlar alltså om hur varje kommun tolkar att de lokala skärpta allmänna råden påverkar kommunala verksamheter. I veckan har ett intensivt arbete pågått i respektive kommun, samtidigt har diskussioner förts under ledning av Länsstyrelsen Gävleborg för att hitta gemensamma åtgärder.

Gemensamma prioriteringar

På torsdagen hölls en så kallad ISF – Inriktnings- och samordningsfunktion där länets kommuner deltog tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Syftet med en ISF är att företrädare för olika aktörer ska mötas för att tillsammans prioritera åtgärder och resurser.

Redan i september hölls en ISF mellan länets aktörer.

– Läget var då ett helt annat och inriktningen för den samverkan var hur vi skulle planera för att hantera den här pandemin. Nu gör läget i stället att fokus i torsdagens ISF låg på hur vi ska hantera den förvärrade situationen, säger Johan Höglund.

Tack vare att en ISF hölls redan i september var de regionala aktörerna väl förberedda på den utveckling som hösten fört med sig.

Johan Höglund, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gävleborg

Johan Höglund, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gävleborg

Stor samsyn mellan länets aktörer

– Samsynen om vad vi i länet behöver göra för att vända den här utvecklingen är stor. Men det finns också områden där kommunernas förutsättningar skiljer sig väsentligt åt och där skillnader är nödvändiga, säger Johan Höglund.

Överenskommelsen som nu träffats ger länets kommuner en gemensam lägstanivå. Den begränsar inte de kommuner som vill fatta skarpare beslut utifrån gällande råd. Varje kommun ansvarar för att det finns lagliga förutsättningar för de beslut som fattas.

Överenskommelsen gäller så länge Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd gäller i Gävleborgs län, det vill säga fram till och med den 13 december.

Tillsammans kan vi göra skillnad

– Vi måste tillsammans underlätta för varje person i länet att göra rätt. Det är många råd, rekommendationer och restriktioner just nu. Kan vi enas om gemensamma förhållningssätt hoppas vi att det ska bli tydligare vad som gäller.

– Ska vi kunna vända utvecklingen måste vi alla hjälpas åt. Det är allvar nu, fortsätter Johan Höglund.

Det här är länets kommuner överens om:

Sammanställning av förhållningssätt

Verksamhet

Grundregel:

Undantag: Ungdomar födda -05 och senare

Undantag: Vårdbesök och medicinska skäl

Undantag:
Skol­verksamhet

Bibliotek

Begränsad service och låne­ärenden, inga mötes­platser öppnaEndast förskole­grupper och skolklasser

Badhus

Stängt för allmänheten

Öppet för simskolor och förenings­verksamhet

Genom bokning

Sim­undervisning

Öppna förskolan

Stängt
Gym

Stängt


Genom bokning


Idrotts­anläggning

Stängt för allmänhet i inomhushallar

Öppet för förenings­aktivitet


Endast förskole­grupper och skolklasser

Kulturskolan

I begränsad omfattning, endast individuellt och digitalt
Servering /Restaurang

Stängt för restauranger i anslutning till äldreomsorg
Beslut om inriktning

Länets aktörer ska kunna hantera en fortsatt ökande smittspridning som sannolikt medför tilltagande belastningar på vårdkedjan och samhället i stort. Det kräver förmåga att snabbt kunna prioritera och förstärka kapaciteten utefter hur läget utvecklas och kontinuerlig samverkan för ökad effekt av våra åtgärder. Det innefattar också ett gemensamt uthålligt arbete för att hålla nere smittspridningen så att belastningen på samhällsviktiga verksamheter såsom omsorg och hälso- och sjukvård håller sig inom en tolerabel nivå.

I syfte att upprätthålla människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, samt ekonomiska värden ska länets aktörer inrikta arbete mot att:

  • Vidta åtgärder i syfte att begränsa smittspridningen till exempel genom att kommunicera och uppmuntra ansvar att följa befintliga och eventuellt tillkommande rekommendationer.
  • Förebygga oro genom att skapa trygghet och förtroende hos allmänheten att samhället har förmåga att hantera situationen.
  • Upprätthålla samhällsviktig verksamhet genom att samordnat hantera den förvärrade situationen avseende ökad smittspridning, men också att planera och förbereda för till exempel personalbortfall och störningar i leveranser.
  • Vidta möjliga åtgärder för att stödja det lokala näringslivet.
  • Löpande utvärdera och följa upp arbetet för att ta till vara goda exempel under händelsens gång.

Kontakt