Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Kvarnberget och Örnberget

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 16 november 2020 beslutat om bildande av två nya naturreservat i Ljusdals kommun; Kvarnbergets naturreservat och Örnbergets naturreservat. Naturreservaten omfattar 98,7 respektive 111,4 hektar och är belägna sydväst om Hamra.

Besluten med föreskrifter och kartor finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 7601-2017 och 7602-2017). De finns även på Länsstyrelsens hemsida:https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt