Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Testning av Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

Ett signalhorn på ett hustak, det utomhusvarningssystem som även kallas "Hesa Fredrik"

Hesa Fredrik, Sveriges utomhusvarningssystem kan vid allvarliga händelser användas för viktiga meddelanden till allmänheten.

Onsdag den 18 november testar Sveriges Radios sändningsledning sitt verktyg för att sända ut textinformation om ett VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

Om allt går som det ska kommer du som medborgare inte märka någonting. Men i och med att det är just ett test så finns möjligheten att testmeddelandet trots allt når dig av misstag. För att ingen ska bli orolig passar vi nu på att förvarna om att det bara är ett test. Och när vi ändå har din uppmärksamhet passar vi på att berätta lite om hur det fungerar med viktiga meddelanden till allmänheten – en viktig kunskap ifall det skulle ske en olycka där du bor.

Viktiga meddelanden till allmänheten eller så kallade VMA-meddelande är en väg att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra kriser. Du kan få VMA i flera olika kanaler.

 • via radio och tv
 • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Vad ska du göra?

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Hesa Fredrik vid riktigt allvarliga händelser

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhuslarmet för VMA testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Utomhuslarmet har olika larmsignaler för olika typer av kriser.

”Så låter utomhuslarmen vid kris, krigsfara och krig” på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hör du Hesa Fredrik då det inte är test-tid ska du:

 • gå in
 • stänga fönster, dörrar och ventilation
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Om VMA-testet onsdag den 18 november

 • Testet genomförs vid tre tillfällen under förmiddagen på onsdag den 18 november 2020. Klockan 10, 11 och 12.
 • Det är bara utskicket i textformat som testas. Det kommer inte att höras någonting i radion om detta.
 • VMA går i radions ordinarie utsändningskanaler som är bland annat mail, Rakel-meddelande (SDS9 och publicerat i api:et.)
 • Meddelandet innehåller informationen att det är ett test av verktyget och allmänheten behöver inte göra någonting.

Under de tre testtiderna kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att stänga av funktionen som gör att Sveriges Radios meddelande läggs ut på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.. Men i och med att det är ett test så finns ändå möjligheten att testmeddelandet trots den åtgärden kan nå ut till allmänheten. Därför informerar vi om detta i förväg.

Kontakt