Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta allmänna råd i Gävleborg

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Länsstyrelsen Gävleborg har dessutom beslutat att det högsta tillåtna deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet ska vara 50 från och med den 18 november.

Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.

– Läget är allvarligt och tillsammans behöver länets aktörer agera för att minska smittspridningen. Att ta beslut om föreskrifter som begränsar större folksamlingar kommer att påverka förenings- och näringsliv och är inget vi tycker är enkelt. Men just nu är människors liv och hälsa det viktigaste och då är det viktigt att vi gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen, säger landshövding Per Bill.

– Eftersom Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd redan gäller i de flesta regioner anser vi att läget i Gävleborg är så allvarligt att även vi behöver ha dessa, säger Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg

Kraftig ökning

Antalet personer med covid-19 i Gävleborg har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Fler patienter med covid-19 vårdas i slutenvården inklusive intensivvården. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har därför, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren, länsstyrelsen och regionen, fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd som ska gälla i Gävleborg under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Lokala allmänna råd på olika språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats förklaras vad de allmänna råden vid lokala utbrott innebär på olika språk:

Kontakt