Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrat publiktak till 50 personer efter beslut från länsstyrelsen

Publiktak tomma läktare

Detta är ett tidigare beslut som inte är aktuellt längre!

 

Publikgränsen ändras till max 50 personer i Gävleborgs län från och med den 18 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Gävleborg. Beslutet är fattat mot bakgrund av det allvarliga läget med allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Länsstyrelsen har dock i dag den 16 november fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet är fattat av länsstyrelsen efter samråd med smittskyddsläkaren, mot bakgrund av det allvarliga smittspridningsläget samt belastningen på sjukvården.

– Läget är allvarligt och tillsammans behöver länets aktörer agera för att minska smittspridningen. Att ta beslut om föreskrifter som begränsar större folksamlingar kommer att påverka förenings- och näringsliv och är inget vi tycker är enkelt. Men just nu är människors liv och hälsa det viktigaste och då är det viktigt att vi gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen, säger landshövding Per Bill.

Beslutet gäller till och med den 13 december men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Frågor och svar om länsstyrelsens beslut

Vårt beslut innebär att man i Gävleborgs län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 50 deltagare under perioden som föreskriften gäller.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte längre inom Gävleborgs län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Det finns redan särskilda föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som reglerar serveringsställen. Länk till annan webbplats. Smittskyddsläkaren i Gävleborg har därför inte begärt att förbudet ska omfatta serveringsställen.

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Föreskriften gäller från och med 18 november 2020 till och med 13 december 2020. Vi kommer att följa det epidemiologiska läget noggrant eftersom det är det som avgör hur länge begränsningarna är nödvändiga. Föreskriften kan därför komma förlängas.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Mer information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt