Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbruksverket varnar för fågelinfluensa

Efter att flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos fjäderfä och vilda fåglar i Europa har Jordbruksverket beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 för att skydda svenska fågelbesättningar. Det innebär bland annat att alla fjäderfän ska hållas inomhus.

I Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Danmark har man upptäckt flera fall av fågelinfluensa främst av typen H5N8. Det har man gjort bland både tama och vilda fåglar. På grund av den senaste utveckling av fågelinfluensan har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tillsammans med Jordbruksverket gjort en ny bedömning som lett fram till att nationellt upprätta skyddsnivå 2. Virustypen har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

– Just i Gävleborgs län har vi inte så många och så stora fjäderfäbesättningar, så konsekvenserna för länet skulle inte vara så stora eller så förödande som för de län som har hönsbesättningar, säger Arminé Avetian, Länsveterinär.

Gävleborgs län har cirka fem äggproducenter och många små besättningar med ”hobbyhöns”.

– Men även de få som vi har skulle smittan innebära produktionsförlust till exempel. De konventionella fjäderfäbesättningarna har redan så rigorösa smittskydds- och hygienrutiner att det är inte de i första hand som är i riskzonen. De som är i riskzonen att drabbas är besättningar som till exempel har frigående fjäderfä med tillgång till uteplats.

Skyddsnivå 2

Håll alla fjäderfä inomhus men går inte detta eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Utfodring och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt att hålla koll på djurens hälsoläge så att misstänkta fall kan upptäckas tidigt.

Alla typer av fåglar ska hållas inhägnade även sällskapsfåglar och fåglar som används för att tillgodo se den egna gården med livsmedel.

Stöter du på ett antal döda fåglar är det bra om du tar kontakt med länsstyrelsen.

Mer om skyddsnivå 2 och vad som nu gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutiner såsom handtvätt och skobyte
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
  • Minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Kontakt