Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får vi bättre vatten?

Bäck i vinterskrud.

Vårt vatten påverkas av flera faktorer, som försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, båtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt föreslår nu 59 åtgärder för att förbättra våra sjöar, älvar, grundvatten och kustvatten.

Gävleborg tillhör Bottenhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen Västernorrland är vattenmyndighet. De fem vattenmyndigheterna går nu ut på samråd om förslag till Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Syftet är att få in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras.

Samrådet pågår från 1 november 2020 till 30 april 2021. Allt material och information om hur du kan lämna synpunkter på förslagen finns på www.vattenmyndigheterna.se/samrad Länk till annan webbplats.

Därför samråder vi

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Samarbete med HaV

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring dessa. Samrådet om åtgärdsprogram för havsmiljön finns på www.havochvatten.se/remiss-åph2020 Länk till annan webbplats.

Kontakt