Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg beviljar skyddsjakt på varg i Lingbo, Håkanbo och Tönsen

Varg

Länsstyrelsen beslutade på torsdagen att ge tillstånd till skyddsjakt efter en varg som under de senaste tre månaderna har angripit boskap och varit nära människor i Håkanbo, Lingbo och Tönsen.

En ansökan om skyddsjakt har inkommit till Länsstyrelsen Gävleborg gällande den varg som rör sig i området kring orterna Håkanbo, Lingbo och Tönsen. I ansökan beskrivs att vargen har ett oskyggt beteende och kan kopplas till flera viltskador där tamdjur blivit dödat. Vargens beteende upplevs som onormalt då den heller inte verkar bli rädd för människor.

Fyra angrepp har skett på drygt 3 månader sedan i slutet av juli 2020.

  • Fem får dödas i Lingbo, Ockelbo.
  • Fyra lamor dödades i Håkanbo, Bollnäs.
  • Fyra får angreps i Tönsen, Bollnäs.
  • Ett får dödades i Tönsen, Bollnäs

Det har även skett ytterligare angrepp i närområdet. Förutom angreppen har det även förekommit flera rapporter om närgångna vargar.

Motivering till beslut

Det är inte ovanligt att rovdjur ses i områden där både rovdjur och människor befinner sig. När en eller flera individer börjar närma sig människan och bebyggelse utan att uppvisa ett undvikande beteende under en längre tid är det däremot tecken på att individen förändrat sitt beteendemönster och därmed beter sig på ett oönskat sätt.

Efter tamdjursangreppen har djurägarna vidtagit akutåtgärder som att höja elstyrka, sätta upp extra eltråd samt tagit djuren närmare husen. Länsstyrelsen finner att det finns ingen annan lämplig lösning och beslutar därför att bevilja skyddsjakt på en specifik individ. Detta riskerar inte att försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus. Genetiken på denna individ är känd och den anses inte ha något särskilt genetiskt värde för den skandinaviska vargpopulationen. Den samlade bedömningen är alltså att vargen har orsakat sådan skada på boskap och är så pass närgången att det inte finns någon annan lösning.

Skyddsjakten är tillåten från den 5 november till och med den 6 december 2020.

Kontakt