Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så har du aldrig sett Staffanskyrkan

Länsstyrelsen har tillsyn över 88 kyrkor i Gävleborgs län. Ibland genomförs stora restaurerings- och ombyggnadsprojekt i kyrkorna och då har Länsstyrelsen en viktig roll.

Kyrkor är unika kulturbärare och vår roll är att se till att det kulturhistoriska värdet inte minskar varken hos kyrkobyggnaderna eller deras inventarier. I Staffanskyrkan i Gävle pågår just nu ett restaurerings- och ombyggnadsarbete.

I kyrkorummet ska golvvärme dras in och hela kyrkan ska rengöras från sot och smuts. Just nu är kyrkorummet tömt på både bänkar, trägolv och lösa föremål. Ömtåliga inventarier som exempelvis altarring, altaruppsats, nummertavlor och predikstol har omsorgsfullt packats in av konservatorer så att de inte smutsas ner under renoveringen. Ljuskronor och andra lösa föremål tas till konservatorer för att rengöras och underhållas.

Nytt rum i källaren

I källaren, som tidigare knappt hade ståhöjd, ska det inrymmas nya samlingslokaler. Källargolvet har grävts ur och små gluggar som fanns sedan tidigare ska göras om till fönster. Nya installationer behövs, bland annat ventilation. För att kyrkan ska stå stabilt, i några hundra år till, trots att källaren nu grävs ur så behöver marken pålas. Gigantiska pålar av stål används för grundförstärkningen och arbetet görs inifrån kyrkan.

Staffans kyrka började byggas 1930, och då användes betong flitigt. Av någon anledning så har gjutformarna av trä lämnats kvar på de gjutna delarna i källaren. Detta har lett till att mögel och röta har frodats på träytorna och spridit dålig lukt i hela kyrkan. Detta har nu sanerats bort.

Staffans kyrka är helt stängd för besökare under tiden som ombyggnad pågår.

Kontakt