Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Befrielse från fällavgift för otjänlig älg

En del vilda djur som fälls vid jakt kan av olika anledningar vara olämpliga som människoföda, det vill säga inte gå att äta. Det beror oftast på att djuret drabbats av någon skada eller sjukdom.

Om en älg som fälls under jakt visar sig vara otjänlig som människoföda kan du som fällt den få älgen bedömd som otjänlig och därmed behöver du inte betala fällavgift för den. Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande Otjänligheten får heller inte ha orsakats av ett eftersök som inte genomförts tillräckligt bra.

För att kunna ansöka om befrielse från fällavgift hos länsstyrelsen ska den otjänliga älgen bedömas av behörig person. Som behörig räknas:

  • veterinär
  • polis
  • person som blivit utsedd av länsstyrelsen

Kontaktuppgifter till personer som har tillstånd att intyga otjänlig älg i Gävleborg av länsstyrelsen finns tillgänglig som pdf Pdf, 114.7 kB.

Ansökan om befrielse från fällavgift skickas in till länsstyrelsen via företrädare i älgskötselområde eller licensområde. Intyg från den som besiktat älgen ska bifogas. Länsstyrelsen beslutar sedan utifrån inkomna uppgifter om fällavgiften ska betalas eller inte.

Sjukdomsövervakning

Besiktningar av otjänliga älgar en viktig del i sjukdomsövervakningen, därför är din fällda älg viktig även om den inte går att äta. De som besiktar älgar skickar i vissa fall iväg material till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för undersökning. Särskilt viktigt är detta om det finns misstanke om att älgen drabbats av avmagringssjukan Chronic Wasting Disease (CWD) som är en allvarlig sjukdom hos klövdjur.

Mer information om CWD hittar du på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Det finns alltså två skäl till att kontakta en behörig person för besiktning av älgar som du anser är otjänlig. Dels för att slippa betala fällavgift för älgar som inte går att äta och dels för att bidra till sjukdomsövervakningen.

Kontakt