Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 43

Vissa slarvar med att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Trots rapporter i media och lägesbilder senaste veckorna om ökad smittspridning i länet så har efterlevnaden av rekommendationer fortsatt minskat. Rädslan för att bli smittad tycks ha mattats ut och de flesta verkar leva som innan corona. Region Gävleborg rapporterar dock att spridningen av covid-19 har avstannat något.

Minskad efterlevnad i skolorna

I skolorna brister egenansvaret hos eleverna trots påminnelser från lärare och annan personal. Eleverna sitter i stora klungor och ignorerar skyltar om att hålla avstånd. I matsalen slarvas det med handhygienen bland eleverna trots att man informerat hur viktigt det är.

Skolan skickar hem eleverna vid minsta symtom på förkylning. Överlag tycker ändå skolorna att det fungerar bra.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt