Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalning av stöd bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap

Foto: Mostphotos

Idag 16 oktober får de allra flesta lantbrukare som sökt miljöersättningar och kompensationsstöd dem utbetalda i form av en delutbetalning. Stöden är en del av landsbygdsprogrammet och är en ersättning för att länets och landets lantbrukare bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap och livsmedelsproduktion.

Länsstyrelsen Gävleborg har hittills fattat beslut i 1 955 stycken ärenden vilket motsvarar 120 599 872 kronor.

I besluten ingår kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar. Det är 85 procent av stödet som betalas ut. Resterande 15 procent betalas ut med början i december.

Totalt är det 120 599 872 kronor som Gävleborgs lantbrukare får dela på. Summan är fördelad på:

  • ekologisk produktion 18 409 619 kronor och 217 stycken lantbrukare
  • omställning till ekologisk produktion 498 779 kronor och 35 stycken lantbrukare
  • betesmarker och slåtterängar 7 314 156 kronor och 383 stycken lantbrukare
  • kompensationsstödet 94 377 318 kronor och 1 320 stycken lantbrukare

Kompensationsstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Stöden ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2020 och bidrar till att nå målen med Europas tillväxtstrategi Europa 2020.

Kontakt