Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg växer – nu byter vi kostym

Bilden visar hur vår organisation är utformad i form av ett diagram.

För att möta ändrade behov organiserar vi om myndigheten. Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter växa och med nya uppdrag kommer nya förutsättningar. Det gör att vi under 2020 sett över vår organisation.

Sedan 1 september 2020 är Länsstyrelsen Gävleborg indelad i fem avdelningar – samhälle, miljö, natur, jordbruk och djur samt utveckling och beredskap. Utöver det finns tre fristående enheter där vi samlat vår stödjande verksamhet såsom juridik, centraldiarium, kommunikation, ekonomi, personal och service.

Hur påverkar det här dig?

Vår nya organisation ska minska avståndet mellan handläggare och chefer och samtidigt ge våra kunder och samverkanspartners tydligare kontaktvägar.

Våra avdelningar är indelade i enheter där enhetschefer har ett tydligt mandat. Ovanför enhetscheferna finns avdelningschefer som arbetar nära tillsammans för att stärka det tvärsektoriella arbetet i länet.

Vår målsättning är att det här ska ge dig som kund en mer enhetlig kontakt med oss som myndighet och säkra att dina frågor hanteras lika oavsett vilken avdelning de tillhör. Det ökar rättssäkerheten och ger oss i förlängningen bättre förutsättningar att jobba vidare mot vår vision – ett mer hållbart och inkluderande Gävleborg.

Har du frågor om vår nya organisation – hör av dig så berättar vi mer.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle