Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 42

Malin Eriksson, stabschef i Länsstyrelsen Gävleborgs krisledningsstab.

Malin Eriksson, stabschef i Länsstyrelsen Gävleborgs krisledningsstab.

Antalet positiva covid-19-provsvar fortsätter att ligga på en högre nivå än i slutet av sommaren.
– Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Malin Eriksson, stabschef i Länsstyrelsen Gävleborgs krisledningsstab.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Sjukvården oroas av tecknen på en fortsatt ökad smittspridning i samhället. Rapporter visar på minskad efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mönstret finns i alla åldersgrupper, men mest påtagligt är det bland ungdomar och unga vuxna.

– Det är viktigt att vi hjälps åt att påminna varandra om att fortsätta följa de rekommendationer som finns, säger Malin Eriksson.

Jämfört med flera andra län ser det dock något bättre ut i Gävleborg gällande smittspridningen, men läget kan ändras snabbt vid bland annat klusterutbrott.

De rapporter som Länsstyrelsen Gävleborg får in visar också att trängseln i kollektivtrafiken fortsätter, antalet besökare på gym och idrottsplatser ökar och det är svårt att hålla avstånd på krogar och restauranger där det är alkoholförtäring sena kvällar.

Det fortsätter också rapporteras om ungdomar som är ute i stora grupper i affärer och på andra platser.

– Läget i Gävleborg kanske inte är lika alarmerande som i vissa andra län, men det gör inte att vi kan slappna av. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att vända den uppåtgående trenden, säger Malin Eriksson.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt