Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Björnbergets naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 5 oktober 2020 beslutat om bildande av Björnbergets naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 33 hektar och är beläget 12 km väster om Järvsö.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 3385-2018). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt