Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 41

Det kan finnas en koppling mellan den ökade smittspridningen och att folk alltmer nonchalerar de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Minskad respekt

Ungdomar är ute i stora grupper i affärerna och utgör en risk för de som vill hålla distansering. Det gäller även i tågtrafiken. Äldre personer försöker dock resa vid andra tider än vid rusning.

Passagerare överlag behöver ta ett större egenansvar vid av- och påstigning för att undvika onödig trängsel. X-trafik för nu en dialog kring skoltider med kommuner i syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken.

Det finns även en fortsatt hög sjukfrånvaro från jobb och skola vilket eventuellt kan ha samband med den fortsatta trängseln i butiker och i lokaltrafiken.

På både en nationell nivå och lokal nivå har antalet smittade ökat och de smittade är främst i åldern 20-29 år. Det är möjligt att detta också kan sammankopplas med minskad respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt