Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat, Lomsmuren

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 28 september 2020 beslutat om bildande av Lomsmurens naturreservat i Gävle och Sandvikens kommuner. Naturreservatet omfattar 756 hektar och är beläget 13 km SSV om Valbo.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 1216-2020). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt