Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg beviljar skyddsjakt på varg i Bollnäs

Varg

Foto: mostphotos.com

Länsstyrelsen beslutade på onsdagen att ge tillstånd till skyddsjakt efter två vargar som har angripit boskap i Håkanbo, Lingbo och Tönsen i Bollnäs kommun under de senaste två månaderna.

En ansökan om skyddsjakt har inkommit till Länsstyrelsen Gävleborg gällande de vargar som rör sig i området kring orterna Håkanbo, Lingbo och Tönsen. I ansökan beskrivs vargarna ha ett oskyggt beteende och ha orsakat flera skador samt dödat tamdjur. Vargens beteende upplevs som onormalt då den heller inte verkar bli rädd för människor.

Tre angrepp har skett på mindre än två månader sedan i slutet av juli 2020.

  • Fem får dödas i Lingbo, Ockelbo.
  • Fyra lamor dödades i Håkansbo, Bollnäs.
  • Fyra får angreps i Tönsen, Bollnäs.

Det har även skett ytterligare angrepp i närområdet. Förutom angreppen har det även förekommit flera rapporter om närgångna vargar.

Motivering till beslut

Det är inte ovanligt att rovdjur ses i områden där både rovdjur och människor befinner sig. När en eller flera individer börjar närma sig människan och bebyggelse utan att uppvisa ett undvikande beteende under en längre tid är det däremot tecken på att individen förändrat sitt beteendemönster och därmed beter sig på ett oönskat sätt.

Efter tamdjursangreppen har djurägarna vidtagit akutåtgärder som att höja elstyrka, sätta upp extra eltråd samt tagit djuren närmare husen. Länsstyrelsen finner att det finns ingen annan lämplig lösning och beslutar därför att bevilja skyddsjakt på två specifika individer. Detta riskerar inte att försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus. Genetiken på dessa individer är känd och de anses inte ha något särskilt genetiskt värde för den skandinaviska vargpopulationen. Den samlade bedömningen är alltså att vargarna har orsakat sådan skada på boskap och är så pass närgångna att det inte finns någon annan lösning.

Skyddsjakten är tillåten från den 30 september till och med den 18 oktober 2020.

Kontakt