Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av skarv 2020

Foto: mostphotos.com

Totalt sett påträffades 3 710 skarvbon i länet. Av dessa hade häckningen fullföljts i 1263 bon och delvis fullföljts i 2264 bon. Antalet avbrutna häckningar har minskat sedan de tidigare två åren.

På uppdrag av länsstyrelsen utförde tre ornitologer inventering av skarvbon på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler och på nya lokaler som kommit till inventerarnas kännedom under säsongen.

Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, delvis fullföljts eller om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid. I de fall där häckningen klassats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt bedrivits under häckningstid eller så har annan störning på kolonin orsakat att endast en del av ungarna blivit flygga.

Under 2020 har länsstyrelsen beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering samt motverka allvarlig skada på fisk, på sju olika platser längs länets kust. Länsstyrelsen har även beslutat att 2040 skarvar fått fällas i länet under året.

Kontakt