Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter tolv vargar i Gävleborgs län

Foto: mostphotos.com

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har tagit beslut om licensjakt efter varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i Ryssjöreviret, öster om Ockelbo, och sex vargar i Andåreviret, väster om Järvsö.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Jakten startar den 2 januari 2021 och pågår som längst till och med den 15 februari.

Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och varje läns fastlagda miniminivå.

Både Ryssjöreviret och Andåreviret gränsar till flera andra revir och är belägna i landets mest revirtäta områden. Vargar i de båda reviren har under perioder rört sig nära bebyggelse och orsakat skador och obehag för boende. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Reviret uppfyller därför de kriterier som viltförvaltningsdelegationen har satt upp för eventuell jakt.

Bred förankring över länsgränser

De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Överenskommelserna om jaktuttagen är gjorda i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. I detta ingår Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till dessa länsstyrelser i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Licensjakten 2021 omfattar i det mellersta förvaltningsområdet totalt 24 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Gävleborg – 12 vargar (två revir)
  • Värmland – 6 vargar (ett revir)
  • Örebro och Västmanland – 6 vargar (ett delat revir)

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle