Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 39

Läget är i stort oförändrat sedan föregående vecka. Nollning har dock dykt upp i rapporter från våra kommuner och andra aktörer.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Nollning och dans

Rapporter tyder på som tidigare en något försämrad efterlevnad av rekommendationerna på vissa håll. I samband med skolstarten på gymnasieskolor har "nollning" förekommit, vilket har resulterat i trängsel och fylla. Skolan har i samverkan med polisen diskuterat detta med eleverna i exempelvis Hudiksvall.

Vissa av länets krogar och restauranger har problem med trängsel på krogar och uteserveringar, specifikt efter midnatt. Det har även förekommit dans på en krog i Söderhamn.

I större köpcentrum, likt tidigare, är det en ökat mängd besökare något som resulterar i att man inte kan hålla avstånd enligt rekommendationerna.

Tågtrafiken

Generellt sätt så är det mer trängsel på måndagar och fredagar i tågtrafiken än de övriga dagarna. I övrigt är det de tåg som stannar i Gävle mellan 07.30-08.00 samt de som avgår från Gävle 16.00-16.30 de tåg som det är mest trängsel på. Det är även fortsatt trängsel på tåglinjen Ljusdal-Gävle i rusningstid.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt