Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många besökare i de skyddade områdena i länet

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Högt besökstryck i länets skyddade områden i sommar. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

En positiv följd av coronapandemin är att besöken i länets naturreservat och nationalparker har ökat, i en av nationalparkerna har den siffran ökat med 98 procent. Intresset syns på flera sätt i naturen.

Länsstyrelsen har jämfört antalet besöken i nationalparkerna och naturreservaten och jämfört med samma period förra året (1 mars-27 augusti 2019 mot 2020).

Färnebofjärdens nationalpark - Nedre Dalälvens unika älvlandskap

I Färnebofjärdens nationalpark har 98 procent fler besökt de områden där räknare finns, jämfört med 2019.  Området är på tio tusen hektar och där finns två räknare. Siffrorna ger inte en bild av det totala antalet besökare men däremot kan förändringen mätas. Enligt en tidigare uppskattning besökte 87 000 personer parken ifjol. Förmodligen kommer det att handla om större siffror när hela 2020 summeras.

Under våren och sommaren har verksamheten fått prioritera hårt bland de ordinarie arbetsuppgifterna. Fokus har varit vedförråden och tömning av toaletter. Ungefär dubbelt så mycket ved har gått åt jämfört med förra året vilket motsvarar 86 kubik, det vill säga 86 000 liter.

Under sommaren har badgäster, fiskare, kanotister, fågelskådare och vandrare vistats i området men i år är det vandringen som har blivit mer populär.

Hamra nationalpark - urgamla skogar, stilla myrlandskap och vilda forsar

I Hamra nationalpark uppmättes 15 procent mindre antal besökare i det område där räknare finns, jämfört med 2019. Minskningen beror troligen på att antal utländska besökare inte kom till Sverige i samma utsträckning som förra året. Besöksantalet har ökat vid alla entréer då vi har sett ett förändrat besöksbeteende. Till exempel samlas många besökare vid de tillgängliga eldplatserna där det inte finns några räknare.

Uppskattningsvis har de svenska besökare ökat. Det kan också ses då hanteringen av en större mängd sopor och vedåtgång vid huvudentrén och de andra entréerna, ökat.

Det är också en fördubbling av antal besökare på Sveriges nationalparkers webbplats i år, jämfört med samma period förra året.

Högt tryck i naturreservaten

Det finns inga besöksräknare i naturreservaten men stigarna är väl upptrampade och det har gått åt 50 procent mer ved än 2019. I många reservat tömdes sopor två gånger i veckan i stället för en, till exempel i det populära Gröntjärn i Ljusdals och Hudiksvalls kommun. I samma område har det gått åt minst 250 st av utflyktsguiden Hitta ut, varje vecka.

- Det är så mycket folk ute i naturen i år. Då kommer verkligen alla anläggningar till användning. Det är det roligaste året som jag har varit med om, säger Anders Berglund, naturbevakare Länsstyrelsen Gävleborg.

Ökning av terrängfordon i skyddade områden

De flesta vet hur de ska bete sig i naturen och i stort sätt bra fungerar det bra med tanke på hur många besökare som det har varit under den här perioden.

Däremot är det en ökning av terrängfordonsåkning och även vattenskoter. Det gäller inte bara inom skyddade områden utan överallt.

Fortsätt att upptäcka naturen

Länets naturreservat finns beskrivna på länsstyrelsens webbplats. I naturreservaten och nationalparkerna gäller särskilda föreskrifter som är anpassade efter vad man vill skydda i just det reservatet.

Ska du tälta eller elda i reservaten eller nationalparkerna? Ta reda vad som gäller innan du åker ut i naturen. På webbplatsen finns områdena beskrivna samt en karta med stigar, rastplatser, toaletter och parkeringar.

Och glöm inte att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd till varandra, samt att stanna hemma om man är sjuk.

Kontakt