Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 38

Tågplattform mot Ljusdal

På vissa håll i länet upplevs en något försämrad efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att allmänheten inte tar hänsyn till dem i samma utsträckning längre.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Trängsel

På länets uteserveringar och affärer är det mycket folk i rörelse under helgerna. Tillsynskontroller på våra serveringsställen görs löpande och i Hälsingland har man på några ställen gjort nedslag på hanteringen gällande trängsel. Dessa var endast av mindre karaktär och kunde åtgärdas omgående.

Trots att fler äldre rör sig ute i samhället är fortfarande en del av dem rädda att vistas ute på grund av risk för att bli smittad.

Enligt polisens rapporter så följs Folkhälsomyndigheternas rekommendationer rätt bra på offentliga platser. Undantaget är kollektivtrafiken där man inte tar hänsyn till rekommendationerna och speciellt på tåglinjen Ljusdal-Gävle i rusningstid.

I övrigt är läget det samma sedan tidigare rapport.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt