Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige fortsätter öva totalförsvar

tfö2020

Planeringen fortsätter för Totalförsvarsövning 2020 där samtliga länsstyrelser och totalt 400 aktörer övar på att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Flera delar har genomförts och nu återstår övningsdelar på regional nivå samt en nationell del där fokus är på prioriteringar av resurser. På grund av pandemin har de flyttats fram och planeras genomföras under senhösten 2020 samt under 2021.

– Att öva för att stärka vår kunskap och vår förmåga är såklart väldigt viktigt. Men under rådande omständigheter så går ordinarie uppgifter före, samtidigt som vi är måna om att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi är därför glada att övningen kan flyttas fram så vi inte missar chansen till övning, säger Johan Höglund, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

Deltagare i övningen förutom länsstyrelserna är andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga försvarsorganisationer. Alla övar för att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

Den nationella övningsdelen består av tre delar. Sambandsprov, övning i att ta fram lägesbilder samt prioritering av resurser som exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel, i ett läge där Sverige är under angrepp. Den övningsdelen planeras pågå från slutet av året och in i nästa år.

De regionala övningarna som ännu inte hunnit genomföras senareläggs till 2021. Under coronapandemin har många organisationer fått hantera skarpa moment, som också ingår i övningen. Många av de som hunnit öva i de regionala övningarna berättar att man haft stor nytta av de erfarenheter man tog med sig från övningen under coronapandemin.

I syfte att omhänderta erfarenheter, ser övningsledningen över möjligheten till att genomföra ett erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. För att dela erfarenheter och diskutera hur man kan applicera den skarpa hanteringen under våren till ett totalförsvarsperspektiv.

Kontakt

Johan Höglund

Försvarsdirektör, Länsstyrelsen Gävleborg