Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kunglig glans när barns hälsa i Gävleborg sattes i fokus

Barns hälsa är en fråga som inte kan vänta.

– Det som är bra för unga människor i Gävleborg, det är bra för Sverige, säger landshövding Per Bill.

På fredagen samlade landshövdingen ett 30-tal nyckelpersoner från länet för att sätta fokus på barns fysiska aktivitet och matvanor. På plats var också H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. och Prins Daniel samt Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

En rad rapporter visar att det behöver göras mer för att främja barn och ungas fysiska hälsa. I en nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, ligger svenska skolelevers fysiska hälsa i botten i jämförelse med en rad andra europeiska och nordamerikanska länder. Även Generation Peps egna rapport, Pep-rapporten 2020, visade att endast 14 procent av barn i Sverige har en hälsosam livsstil.

– Trenderna går åt fel håll med allt mer stillasittande och där vi äter allt sämre. Vi ser också att klyftorna mellan barn och unga ökar vilket är oroväckande, säger Carolina Klüft.

För att skapa ett stort engagemang kring barn och ungas fysiska hälsa, samla inspiration från hela Sverige, men också för att sprida kunskap besöker Generation Pep flera län under hösten. I fredags stod landshövding Per Bill i Gävleborg för värdskapet.

– Det är svårt att hitta ett ämne som är viktigare än våra barn och ungas hälsa. Den är central för Sverige och inte minst för Gävleborg. Att vi kan samlas så här och verkligen sätta fokus på de här frågorna känns väldigt bra, säger Per Bill.

Inbjudan till dagen har gått ut till alla länets kommuner och intresset att vara med har varit stort, men på grund av rådande pandemi har antalet deltagare begränsats till ett 30-tal.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och de uttryckte stor glädje över att vara inbjudna till dagen.

I sitt inledningstal lyfte Kronprinsessan att de här frågorna inte kan vänta. Kronprinsessan uttryckte uppskattning över att man lyckats få till en dag där tjänstemän, politiker och andra från regionen, kommuner, näringsliv och civilsamhälle träffas för att ta fram konkreta idéer på gemensamma strategier framåt.

– Det vill till att vi varje dag arbetar med de här frågorna, även om det är en pandemi. Kanske särskilt nu när många har fått sina aktiviteter inställda och kanske inte har kunnat röra på sig som vanligt. Man kanske inte heller har fått den pepp som behövts för att göra det där lilla extra när skola och annat varit mer komplicerat än det brukar, sade Kronprinsessan i sitt inledningstal.

Förutom att lyssna till Generation Pep som berättade om sin verksamhet samt sin årliga kartläggning Pep-rapporten, om barn och ungas hälsa i Sverige, fick deltagarna även delta i rundabordssamtal. Under samtalen diskuterades hinder och utmaningar för barn och ungas hälsa, men stort fokus låg också på konkreta förslag på vägen framåt.

På eftermiddagen besökte Kronprinsessparet tillsammans med landshövdingen och Carolina Klüft aktivitetshuset Rapatac där grundaren Moussa N'Diaye och Anna Podgorsek berättade om verksamheten. Sällskapet fortsatte därefter till Fritidsbanken i Sandviken där David Mathiasson och Ohans Basmajian berättade om en lyckad sommar för konceptet Fritidsbanken Pep Up som möjliggjorts via bland annat bidrag från Kronprinsessparets stiftelse och samarbete med Generation Pep.

Generation Pep kommer att följa upp dagen genom kontakt med dem som deltog vid förmiddagens workshop för att följa hur arbetet går vidare.

Fakta: Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för barn och ungas hälsa med Kronprinsessparet som initiativtagare.

Kontakt