Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordbruksverket behöver jägarnas hjälp med övervakning av viltsjukdomarna ASF och CWD

Foto: mostphotos.com

För att förhindra spridningen av viltsjukdomarna Afrikansk svinpest (ASF) och Chronic wasting disease (CWD) vädjar nu Jordbruksverket om jägarnas hjälp med övervakning.

Afrikansk svinpest (ASF)

En virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin (men inte människa). Den sprider sig snabbt i Europa och Asien och utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället. Det finns en tydlig risk att vi får in ASF i Sverige, och det är då mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Övervakning av ASF med jägarnas hjälp

Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas. Detta kan jägarna hjälpa till med, och vi ber er därför påminna dem så ofta ni kan om att rapportera självdöda vildsvin.

Rapportera självdöda vildsvin till SVA via https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats. eller genom att ringa till SVA på 018-67 40 00.

Om du kan hjälpa till med provtagning får du instruktioner från SVA om hur du ska göra.

information om ASF riktad till jägare på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Chronic wasting disease (CWD)

En prionsjukdom och har påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge, samt hos älg i Finland. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången i våras hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten. Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på CWD.

Nationell övervakning av CWD med jägarnas hjälp

För att förstå vilken variant av CWD vi har i Sverige behöver vi ta reda på mer om sjukdomens förekomst; - Var i landet finns den, hos vilka djur förekommer den och hur ser spridningen i kroppen hos de sjuka djuren ut?

För att få in den nödvändiga informationen behöver Jordbruksverket jägarnas hjälp med provtagning. Påminnelse till jägarna:

  • De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg
  • Provtagningen inriktas på självdöda djur, sjuka djur, trafikdödade djur, normaljagade djur som kasseras vid uppslaktning pga sjukdomstecken
  • Endast djur över ett års ålder ska provtas
  • Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen – inte i huvudet.

Den som skickar in prover kan begära ersättning för 450 kr per prov.

Information om ersättning samt blanketter på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Instruktion för CWD-provtagning på SVAs webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt