Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldning nu tillåtet på anvisad plats inom Svartstensuddens naturreservat

Klipphällarna på Svartstensudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg 

Klipphällarna på Svartstensudden. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ändra en föreskrift i Svartstensuddens naturreservat i Gävle kommun.

Naturreservatet Svartstensudden, som ligger 15 km nordost om Hamrånge i Gävle kommun, bildades 1971 med syftet att skydda och vårda ett stycke särpräglad kustnatur av vildmarkskaraktär.

Som en åtgärd för hindra att besökare bygger egna eldplatser ska Länsstyrelsens förvaltning uppföra en grill samt bänkar och bord inom reservatet och på så sätt minska slitaget inom naturreservatet.

Men anledning av detta har länsstyrelsen beslutat att ändra föreskriften ”det är förbjudet att göra upp eld” till att istället lyda ”det är förbjudet att göra upp eld. Förbudet omfattar inte platser iordningställda av länsstyrelsen. Eldning får på sådana platser ske med utlagd eller medhavd ved”.

Kontakt
Cecilia Lindén, 010-225 14 68, cecilia.linden@lansstyrelsen.se

Kontakt