Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förenklad lägesbild - Gävleborgs län vecka 37

Rapporterna ger mestadels en positiv bild, de flesta följer rekommendationerna. Vissa aktörer rapporterar om att ungdomar och unga vuxna inte håller avstånd från varandra.

Här är en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram om hur Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor följs i vårt län. Sammanfattningen grundar sig på den rapportering som länets kommuner och andra aktörer gör till länsstyrelsen.

Ett gott exempel på förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen är att vissa lokala butiker erbjuder möjlighet att tvätta händerna vid in- och utgång.

Kollektivtrafiken

Trängsel upplevs på vissa bussturer, främst på de till och från skola. Det uppstår särskilt vid av- och påstigning. X-trafik har förstärkt med fler fordon och chaufförer för att undvika det.

  • Antalet registrerade resor är i nuläget cirka 25 % lägre än 2019.
  • Antalet sittplatser har minskat med 15-25 % då säten bakom föraren är avspärrade.
  • Biljettförsäljningen har minskat med 65-70 % jämfört med motsvarande period tidigare år.
  • Resenärerna uppfattar busstrafiken som avgiftsfri eftersom biljettkontroller inte kan genomföras, vilket leder till onödig trängsel.

Serveringsverksamhet

Enheten för livsmedelskedjan på Länsstyrelsen Gävleborg meddelar att serveringsverksamheterna skött sig bra under sommaren. De ställen som serverar alkohol har märkt att det egna ansvaret brister hos gästerna när alkoholintaget ökat. Den fysiska distanseringen försvinner då.

Några av de restauranger, barer och kaféer man kontrollerat har tillfälligt fått stängas för att åtgärda brister.

Goda exempel på vad lunchrestauranger har gjort för att bromsa smittspridningen är att via sociala medier uppmana sina följare att komma vid olika tidpunkter för att undvika trängsel. Man har även satt fullt-skyltar vid entrédörren.

Sammanfattning av nästa lägesbild kommer ut påföljande vecka.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Kontakt