Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag är det hundens dag

På bilden ser vi hunden Harry ute i skogen.

Hunden Harry, av rasen grand danois, på skogspromenad. Skogen ger goda möjligheter för hundar att använda sitt luktsinne och få utlopp för sitt rörelsebehov

Hundens dag firar vi genom att lyfta fram några av de positiva förändringar den nya djurskyddslagstiftningen medfört för hundars välfärd.

I april 2019 kom en ny djurskyddslag (2018:1192). Lagen ställer bland annat krav på att djur ska hållas och skötas så att de kan utföra de beteenden de är starkt motiverade för och som är viktigt för deras välbefinnande. De ska också hållas så att beteendestörningar förebyggs.

Den 15 juni i år trädde också Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om hållande av hundar och katter i kraft. De nya föreskrifterna som bygger på ny forskning har fokus på att underlätta för hundägare att göra rätt, genom att fokusera på vilka funktioner som är viktiga för hunden. Samtidigt som de också tydliggör det ansvar man har som hundägare och ställer krav på kompetens.

I de nya föreskrifterna förtydligas det bland att en hundägare ska ha kompetens att säkerhetsställa att hundens grundläggande behov tillgodoses. Hundar ska till exempel ges möjlighet till social kontakt med människor varje dag. De ska också få utlopp för sitt rörelsebehov och mental stimulans genom att använda sitt luktsinne och leka samt ges möjlighet till att utöva drifter såsom jaga, apportera och valla.

Tillsynskrav

Kravet på tillsynen har också skärpts. Tillsynen av en hund ska normalt ske minst två gånger per dag och ska vara så grundlig att missförhållanden inklusive avvikande beteenden hos djuren uppmärksammas. Man är som hundägare skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att komma till rätta med missförhållanden och avvikande beteenden hos djuren. Det har också införts specifika krav på skötsel av päls, tänder och klor.

Kontakt