Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökade risker med att köpa hund under pågående coronapandemi

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer.

Du som köper en hund har ansvar för att säkerställa att valpen kommer från en bra uppfödning. Valpar av populära raser (till exempel fransk bulldogg) och blandraser (till exempel labradoodle och pomchi) som kommer in till Sverige kan födas upp i misär på så kallade valpfabriker. Där kan tikarna utsättas för tvångsparningar och leva under svåra förhållanden, både under dräktigheten och efter att valparna fötts.

Valpar skiljs från sina mammor för tidigt vilket kan medföra beteendeproblem med rädslor eller aggressivitet som följd. Dessutom bär en del av valparna som föds upp på den här typen av valpfabriker på smittsamma sjukdomar – och att behandla ett sjukt djur kan medföra stora kostnader.

Undersök innan köp

Nu påminner den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där länsstyrelserna är representerade, om vikten av att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.

– Köp inte en hund ur bakluckan på en bil! Ta reda på hur hunden har det i hemmiljön hos uppfödaren. Var säker på var hunden kommer ifrån och kolla upp dokumentationen på plats, säger Mira Amin, länsveterinär vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Även hundar som säljs via ideella organisationer kan bära på smittsamma sjukdomar eller ha beteendeproblem. I många länder är det ett sätt att tjäna pengar genom att förmedla hundar till lokala hjälporganisationer, som i sin tur säljer dem vidare till Sverige.

– Vi tar dagligen beslut om vad som ska hända med djur som stoppas vid gränsen eller har förts in i landet i strid med införselkraven. Beroende på omständigheterna kan djuren avvisas, avlivas eller karantäniseras. Om man köper ett djur är det mycket viktigt att man är helt säker på att det uppfyller alla krav, annars utsätter man sig och sitt djur för en mycket stor risk med en lång och jobbig returresa eller i värsta fall avlivning, säger Lotta Hofverberg, chef för smittskyddsenheten på Jordbruksverket.

Så undviker du att köpa smuggelhund

Vid misstanke om hundsmuggling och frågor om hundköp – hit vänder du dig

  • Jordbruksverket: För anmälan vid misstanke om djursmuggling, frågor gällande hundregistret och andra relaterade frågor. Telefon: 036-15 50 00 eller e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
  • Tullverket: Vid misstanke om djursmuggling, innan djuren kommer in i Sverige, kontakta Tullverket på telefonnummer 90 114 och meddela plats och ankomsttid.
  • Länsstyrelsen: Om du misstänker försäljning av valpar som hålls i en dålig miljö eller behandlas illa – gör en anmälan till länsstyrelsen i länet där du ska köpa valpen.
  • Svenska Kennelklubben: Skriv till kopahund@skk.se för råd om hundköp.

Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd arbetar med frågorna hundsmuggling och avelsfrågor. Samverkansgruppen består av representanter från Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund och Veta-bolaget.

Kontakt