Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vill du delta i upphandling av djurhem och djurtransport?

Katt som tvättar sig

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen kan i vissa ärenden som berörs av djurskyddslagstiftningen eller av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter fatta beslut om omhändertagande av djur. I samband med att djur omhändertas behöver Länsstyrelsen tillgång till bland annat transport och tillfällig uppstallning av djuren. Länsstyrelsen upphandlar nu därför djurhem och djurtransporter för omhändertagna djur.

Den 2 juli 2020 annonserades upphandlingen för sällskapsdjur (hund, katt, kanin/gnagare, sällskapsfågel, reptil och fisk). Avtalstiden för upphandlingen kommer tecknas på upp till fyra år.

Upphandling av uppstallning och transport av hästar och lantbruksdjur samt veterinärtjänster beräknas ske under hösten 2020. Håll utkik på vår hemsida eller direkt i TendSign (se nedan) efter när upphandlingen öppnar.

Är du intresserad av att lämna anbud?

Upphandlingarna görs elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.com Länk till annan webbplats.) där du skapar ett gratis-konto för att lämna anbud. Sista dag för att lämna anbud är 3 september 2020.

Länk till upphandling sällskapsdjur: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmzvogzbr Länk till annan webbplats.

Observera att anbudsgivare ska vara registrerad för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis. Djurhem behöver inneha tillstånd för verksamheten enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192). Djurtransportörer behöver ha besiktigade och godkända fordon. Besiktningen utförs av Länsstyrelsen och tillståndet utfärdas av Jordbruksverket. Mer information finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Djurtransportörer behöver också inneha yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen (yrkesmässig transport av gods).

 

Kontakt