Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om upphörande av eldningsförbud i Gävleborgs län 2020

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor beslutar länsstyrelsen att eldningsförbudet i Gävleborgs län upphör. Beslutet om gäller från och med den 30 juni 2020 klockan 12:00.

Beslutet med diarienummer 5455-2020 finns tillgängligt via länk samt via telefon 010-225 10 00.

Kontakt