Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om eldningsförbud i Gävleborgs län 2020

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor beslutar länsstyrelsen att föreskriva att eldningsförbud ska gälla i Gävleborgs län. Beslutet om eldningsförbud gäller från och med den 23 juni 2020 klockan 12:00 och gäller tills vidare.

Beslutet med diarienummer 5147-2020 finns tillgängligt via länk samt via telefon 010-225 10 00.

Kontakt