Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna får rätt att besluta om licensjakt på varg

Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet får rätt att fatta beslut om licensjakt på varg. Det beslutade Naturvårdsverket på onsdagen.

– Det finns många faktorer att beakta innan ett eventuellt beslut om licensjakt på varg kan fattas. Tillsammans med flera andra län arbetar vi nu med den här frågan, säger Joel Isensköld, enhetschef på Länsstyrelsen Gävleborg.

När ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta beslut om licensjakt till de länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet. I det mellersta rovdjursförvaltningsområdet som innefattar Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro är miniminivån nådd.

– Det här beslutet går helt i linje med riksdagens intention om en regionaliserad rovdjursförvaltning. Tillsammans i länen ska vi nu utreda förutsättningarna för licensjakt i respektive län. Det finns regionala skillnader som kommer att få stor betydelse, en sådan är antalet föryngringar i våra olika områden, säger Joel Isensköld, enhetschef på Länsstyrelsen Gävleborg.

Licensjakt kan vara aktuellt om vargpopulationen har en så kallad gynnsam bevarandestatus. Populationens storlek ska ligga över referensvärdet och den genetiska variationen ska vara god. Under de senaste åren har stammen legat nära referensvärdet och trenden för populationen varit nedåtgående. På grund av det har licensjakt inte varit aktuellt.

Varginventeringen visar på ökning

Årets varginventering visar i stället på en ökning av antalet vargföryngringar. Antalet vargar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet ligger nu över miniminivån. Naturvårdsverket delegerar därför möjligheten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i förvaltningsområdet.

– Det innebär att vi kan besluta om licensjakt förutsatt att det går att motivera utifrån aktuell lagstiftning i Sverige och EU och utifrån den regionala förvaltningsplanen, säger Joel Isensköld.

Viltförvaltningsdelegationen, som består av företrädare för politik och intresseorganisationer, kommer att vara delaktig i länsstyrelsernas utredningsarbete av eventuell licensjakt.

Senast den 1 oktober ska de berörda länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt på varg.

Kontakt