Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för hund- och kattägare

Hund och katt ligger på en äng

Bild: Mostphotos

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Reglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt. I dag lever det drygt 2 miljoner hundar och katter i Sverige. En femtedel av de svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen har en hund.

En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet på att katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare.

Reglerna innebär också tydligare krav på tillsyn och skötsel av hundar. Precis som när det gäller katter är det viktigt att ha kompetens och säkerställa att hundens grundläggande behov tillgodoses. Bland annat gäller det att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden, erbjuda den social kontakt och se till att den utifrån sina individuella förutsättningar får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag.

– Det krävs kunskap för att hålla en katt eller hund och nu blir det enklare för den som har djur att göra rätt. De nya reglerna tydliggör vad som krävs av dig som djurägare, beskriver vilka behov hundar och katter har och vad som är viktigt för att djuren ska må bra. I vissa delar har kraven förtydligats på ett sätt som gör att vi tillsynsmyndigheter kan ställa tydligare krav, det ger ett starkare djurskydd, säger Jenny Larsson, enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Vetrinär bedömer

De nya reglerna innebär också att veterinärer får rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta. Det blir också tydligare hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för hundars och katters välbefinnande.

De som omfattas av reglerna är också branscher och verksamheter som riktar sig till hund- och kattägare samt offentlig och privat tjänsteverksamhet där hundar används.

Jordbruksverket har mer information

Ytterligare information om de nya reglerna finns på Jordbruksverkets webbplats, där du också kan läsa om bland annat skötsel av hund och katt, hygienregler och vad du behöver tänka på om du tar med dig ditt djur på bilsemester. Länk till annan webbplats.

– Våra erfarenheter är att de allra flesta som håller djur är angelägna om att följa reglerna och att djuren mår bra. Jag vill därför ta tillfället i akt att uppmana alla hund- och kattägare att passa på att fräscha upp sina kunskaper om vilka krav lagstiftningen ställer och läsa igenom de nya föreskrifterna på Jordbruksverkets hemsida, säger Jenny Larsson, enhetschef vid länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt