Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beviljad skyddsjakt på björn i Ovanåkers kommun

Björn

Bild: Mostphotos

I juni 2020 kom en ansökan in om skyddsjakt efter björn i Ovanåker kommun. Länsstyrelsen konstaterar att björnarna uppfyller de kriterier som angivits för att utgöra en potentiell fara och bedömer att åtgärder bör sättas in snarast.

Risken att de kan orsaka allvarlig skada är enligt länsstyrelsens bedömning uppenbar eftersom de vistats i närheten av bebyggelse och i närheten av människor kontinuerligt trots upprepade skrämselförsök.

Läs mer i beslutet här nedanför.

Kontakt