Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En av Sveriges största naturvårdsbränningar har genomförts

Barrskog som brinner.

Cirka 100 arter av insekter och svampar är beroende av brand för sin överlevnad. Foto Robert Ahlberg

Naturvårdsbränningen i Färnebofjärdens nationalpark (Öbyhalvön, området kring Österfärnebo) onsdagen den 3 juni, har gått bra. Förloppet var hela tiden kontrollerat och enligt plan. Totalt bränns cirka 500 ha varav ca 350 hektar är skogsmark. Under 2020 avråder vi besök på den brända halvön, eftersom de brandskadade träden kan falla tungt och ljudlöst.

Helikoptrar kan komma att cirkulera under dagen (torsdag 4 juni) för att säkerställa området. Prognosen är att det endast är lätt rökutveckling i området och möjligen utanför länsgränsen under torsdagen.

Branden har varierat i intensitet mellan olika platser och det har skapats såväl hårt som lite svagare brända miljöer. Exakt vilken effekt bränningen haft på mark och träd är för tidigt att säga.

Personal som bevakar

Personal finns på plats i nationalparken för att efterbevaka brandområdet, tre dagar efter sista rökutvecklingen. Men redan nu tycks det mesta ha slocknat och inom några dagar kommer regnet sannolikt att släcka ut det sista av bränderna och rökutvecklingen.

Farligt att vistas i brända områden!

Vi avråder, under hela 2020, att besöka de brända områdena eftersom de brandskadade träden kan falla tungt och ljudlöst. Stugan vid Göksnäset är stängd tillsvidare. Vi uppmanar besökare att respektera skyltning på plats.

Om naturvårdsbränningar

Färnebofjärdens nationalpark ligger vid Nedre Daläven. Bränningsområdet på Öbyhalvön utgörs vanlig barrskog och är cirka 300 hektar stort. Historiskt sett har det brunnit mycket i området och skulle ha brunnit naturligt om vi inte hade släckt bränder.

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Naturvårdsbränning behövs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand för att överleva. Arbetet sker i naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelserna kommer under perioden tillsammans att genomföra ett stort antal naturvårdsbränningar spridda över landet. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.

Logotyper för Life Taiga, EU:s Life samt Natura 2000

Kontakt