Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De fick en fana av landshövding Per Bill

Fanutdelning 2020 till år Gästrike Militärhistoriska förening.

Som ett led i att sprida användningen av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag varje år ut fanor till organisationer och föreningar i hela landet. I Gävleborg blev det i år Gästrike Militärhistoriska förening som efter sin ansökan fick nöjet att ta emot en fana. Föreningen har ett 60-tal medlemmar och arbetar med att levandegöra den svenska soldatens liv på Hälsinge Regemente från 1624 till 1997.

Fanan överlämnades av landshövding Per Bill vid en ceremoni utanför Gävle slott den 1 juni. Den togs emot av föreningens ordförande Mathias Norrå, vice ordförande Nicklas Nyman, arrangemangsansvarig Lars Lundén och föreningens premierade medlem Svante Holmberg.

– För mig är nationaldagen och den svenska flaggan något som förenar oss. Därför känns det bra att på det här viset få uppmärksamma vår vackra fana och en av alla våra duktiga föreningar i länet, säger Per Bill.

Svenska Flaggans Dag har firats sedan 1916. I dag är det de 21 landshövdingarna som är huvudmän för stiftelsen Svenska Flaggans Dag med riksdagens talman som ordförande.

– Även om pandemin påverkar hur vi kan fira årets nationaldag den 6 juni så hoppas jag att alla som vill får möjlighet att högtidlighålla nationaldagen på ett värdigt och fint sätt.

Per Bill ser detta också som ett fint tillfälle att stanna upp och reflektera över hur privilegierade vi är som får leva i ett fritt och stabilt land som Sverige.

– Sveriges nationaldag är också en dag att hälsa nya medborgare välkomna och tillsammans fira våra grundläggande värden fred, frihet, demokrati och rättvisa, rätten till yttrandefrihet och respekten för mänskliga rättigheter. De har alla stor betydelse för hur vår framtid kommer att se ut och hur väl vi lyckas förena oss i utvecklingen av vårt land och världen i övrigt.

Det traditionella nationaldagsfirandet på Solliden på Skansen, om än under lite andra former än vanligt, går att följa genom tv-sändningen på SVT1 och SVT Play, där det bjuds på bland annat flagghissning, högtidstal, fanöverlämning, nationalsång och artistuppträdanden.

Information om nationaldagsfirandet på Stiftelsen Sveriges Nationaldags webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om Gästrike Militärhistoriska förening. Länk till annan webbplats.

Kontakt