Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags för naturvårdsbränning i Färnebofjärdens nationalpark

Karta över den planerade naturvårdsbränningen på Öbyhalvön i Färnebofjärdens nationalpark.

Karta över den planerade naturvårdsbränningen på Öbyhalvön i Färnebofjärdens nationalpark.

I juni startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar i skyddade skogsområden i Gävleborg. Den första planeras att utföras i Färnebofjärdens nationalpark, Öbyhalvön i Sandvikens kommun, på onsdag den 3 juni 2020.

Bränningen genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som gynnas av livsmiljöer som brandfält och döda träd och som i vissa fall behöver en brand för sin överlevnad.

Färnebofjärdens nationalpark ligger vid Nedre Daläven. Bränningsområdet på Öbyhalvön utgörs vanlig barrskog och är cirka 300 hektar stort. Historiskt sett har det brunnit mycket i området och skulle ha brunnit naturligt om vi inte hade släckt bränder.

Bränningen, som utförs av Länsstyrelsen, görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området bör få glödbrinna under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter. Men också för att gynna hackspettar och svampar som behöver död ved.

Röklukt i området

Rökutvecklingen under själva bränningen är kraftig och röken stiger snabbt uppåt. Vindriktningen kommer att påverka hur starkt röklukten upplevs i området. Räddningstjänsten och SOS-alarm är underrättade om bränningen.

Bränningen är noga planerad. Erfaren personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp.

Undvik brandområdet

Efter en bränning är området svart och sotigt och vi avråder från besök i området under hela 2020 på grund av risken för fallande träd och grenar. Men du kan besöka stugan vid Göksnäset en vecka efter bränningen, om du kommer sjövägen dit (vi bränner inte närmast stugan). Vi uppmanar besökare att respektera skyltning på plats.

Under bränningen hänvisar vi reservatsbesökare till huvudentrén på Mattön, Gysinge.

Karta över Färnebofjärdens nationalpark Länk till annan webbplats.

Observera att en naturvårdsbränning kan ställas in med kort varsel med anledning av snabba väderomställningar.

Bakgrund

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Naturvårdsbränning behövs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand för att överleva. Arbetet sker i naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelserna kommer under perioden tillsammans att genomföra ett stort antal naturvårdsbränningar spridda över landet. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver.

Logotyper för Life Taiga, EU:s Life samt Natura 2000

Kontakt