Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild vecka 22 – Viktigt att vi fortsätter agera efter rekommendationerna

Foto Stefan Estassy

På fredagen kom besked om att tävlingsidrott kan starta upp och att gymnasie- och högskolor kommer kunna öppna igen i mitten av juni. Landshövding Per Bill poängterar att det inte ska ses som att tillvaron i stort kan återgå till det normala.

Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att hålla fysisk distans och följer myndigheternas rekommendationer, uppmanar landshövding Per Bill.

Läget i Gävleborgs län när det gäller hur coronapandemin påverkar vård och näringsliv är i stort sett oförändrad jämfört med de senaste veckorna. Antalet personer som vårdas på de speciella intensivvårdsavdelningarna som skapats för covid-19-patienter varierar mellan 9 och 12 och är på en nivå som vården i Gävleborg klarar av att hantera. Men för att det ska fortsätta vara så måste alla länsbor fortsätta att följa de rekommendationer om basal hygien och fysisk distansering som Folkhälsomyndigheten fastställt, det säger landshövding Per Bill.

Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter att samordna länets aktörer i den pågående coronapandemin.

– Just nu arbetar vi mycket med frågan om hemester, hur kan vi i Gävleborg skapa bra strategier för de aktörer som lever på turism och att locka besökare? Och hur kan vi göra det på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt, säger Per Bill.

Frågan om hur sommaren 2020 kommer att se ut är aktuell både på regional och nationell nivå och myndigheter tillsammans med kommuner och näringsliv jobbar intensivt för att ta fram rekommendationer, riktlinjer och checklistor för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

– Vi har ett strategiskt viktigt läge i Gävleborg med närhet till Mälardalsregionen. Det ska vi såklart se till att dra nytta av, säger Per Bill.

Ett fortsatt stort samverkansbehoven som kommunerna, Region Gävleborg och andra aktörer i länet fortsatt lyfter är vikten av att få länsinvånarna att fortsätta lyssna på myndigheternas rekommendationer.

– Det är viktigt att vi fortsätter att vända oss till säkra informationskällor som Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg och följa de råd och rekommendationer som ges, säger Per Bill.

AKTUELL LÄGESBILD

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att skapa en samlad regional lägesbild med anledning av den pågående coronapandemin. I den senaste lägesbilden, som sammanställdes under tisdagen, kan man bland annat se att:

Läget i stort är oförändrat i jämförelse med de senaste veckorna

  • Primärvården har måttlig påverkan, slutenvården har betydande påverkan och intensivvården har ett allvarligt men stabilt läge. Folktandvården har betydande påverkan.
  • Påverkan inom näringsliv är succesivt ökande. Främst gäller påverkan besöksnäring, handel, restaurang och transportsektorn.
  • Fortsatta signaler om att rekommendationer för fysisk distansering inte följs och oro inför hur detta kommer att visa sig vid student och skolavslutningar, semester och ledigheter.
  • Kommunerna och regionen samarbetar fortsatt aktivt för att köpa in och fördela skyddsutrustning.

Kontakt