Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter björn i Ljusdals kommun

Björn i skogen

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen beslutade i går tisdag att ge tillstånd till skyddsjakt efter två fjolårsbjörnar som upplevts som oskygga och närgångna i Ljusdals kommun. Skyddsjakten är tillåten från och med den 26 maj till och med den 9 juni 2020.

Ansökan inkom till länsstyrelsen den 15 maj 2020 och gäller skyddsjakt efter en vuxen hona samt hennes två fjolårsungar i Los, Ljusdals kommun. Skälet till skyddsjakt uppges vara att björnarna är så pass närgångna att det känns hotfullt samt att de gör skada på egendom.

I det aktuella fallet har olägenheterna från björnarna pågått i ungefär en månad. De har orsakat skada då de har vält soptunnor men framförallt genom att skapa otrygghet. Risken att de orsakar ytterligare skada är enligt länsstyrelsens bedömning uppenbar eftersom de fortsätter att vistats inne bland hus nästan dagligen trots skrämselförsök

Läs hela beslutet här nedanför.

Kontakt