Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete kan ordna arbetskraft
till areella näringar

Vacker skog i Högbo bruk.

Foto: Mostphotos

Den pågående pandemin ställer samhället inför nya utmaningar. Samtidigt som många sägs upp eller förlorar arbetstimmar finns det branscher som ser nya behov av arbetskraft då rörelse mellan olika länder begränsas. I ett samarbete gör myndigheter i Gävleborg en satsning för att matcha arbetsgivarnas behov
med den tillgängliga arbetskraften.

Tidigare år har många arbetsgivare inom skogsnäringen förlitat sig på utländsk
arbetskraft under sommarsäsongen. I år är den möjligheten kraftigt begränsad
och Arbetsförmedlingen har i ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg,
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Region Gävleborg och Skogsstyrelsen inventerat
tillgänglig arbetskraft med kompetens och erfarenhet av skogligt arbete för att
söka möjliga lösningar på företagens kompetensbehov.

– Skogsnäringen har bland annat ett stort behov av personal som kan arbeta med plantering eller röjning av skog. Denna verksamhet pågår framförallt under den tidiga sommaren, så behovet av att komma igång är akut, säger Charlotta Ryd, Skogsstyrelsen.

Den nuvarande situationen sätter fingret på en skör konstruktion och ett
utvecklingsbehov när det gäller arbetskraft till de areella näringarna, som
identifierats i bland annat länets regionala handlingsplan för den nationella
livsmedelsstrategin och det regionala skogsprogrammet.

Länsstyrelsen Gävleborg har ett regionalt samordningsansvar vid samhällsstörningar,
som den pågående pandemin, och har inom ramen för det bjudit in berörda aktörer till gemensamma Skypemöten för att diskutera utmaningar i länet och hur vi tillsammans kan agera för att främja länets utveckling och mota de negativa effekterna av den pågående coronapandemin.

– Genom vår samverkan ser vi att det verkar gå att hitta arbetskraft regionalt
som ser ut att kunna ha lämpliga kompetenser och förutsättningar för det
jobb som behöver göras i bland annat skogsnäringen. Det är till exempel
många unga som nu går arbetslösa då det är tufft för bland annat
restaurangbranschen, säger Jenny Larsson, Länsstyrelsen Gävleborg.

Arbetsförmedlingen har med utgångspunkt i identifierade grundkompetenser
för arbete i skogen eller lantbruket såsom erfarenhet av plantering, körkort för
röjsåg eller motorsåg, erfarenhet av arbete med lantbruksdjur med mera gjort
sökningar i sina register över inskrivna arbetssökande och konstaterat att det
finns förutsättningar till matchning.

– Det finns ett hundratal personer i länet inskrivna på Arbetsförmedlingen
som har kompetens för arbete i skogen eller lantbruket som de fått genom
utbildning eller genom erfarenhet, säger Cecilia Eriksson, Arbetsförmedlingen
Gävleborg.

– Vi tycker att det är positivt att vi samverkar kring lösningar och att vi kunnat
identifiera olika möjliga vägar framåt för att bistå företagen i de areella
näringarna, säger Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg.

 

 • Har du som arbetsgivare ett behov av arbetskraft?
  Kontakta:
  Cecilia Eriksson
  Tel: 010-487 66 02
  E-post: cecilia.eriksson@arbetsformedlingen.se

  Du behöver kunna ange:
  - Kravprofil/arbetsbeskrivning – vilket jobb handlar det om?
  - Vad ingår i arbetsuppgifterna?
  - Krävs någon formell utbildning?
  - Hur stort behov av arbetskraft har du – hur många medarbetare
  behöver du anställa?
  - Över vilken tidsperiod?
  - Arbetsvillkor – arbetstider, lönenivå, möjligheter till individuella
  anpassningar med mera.
  - Kort beskrivning av ditt företag och er verksamhet.

 • För frågor om samarbetet kontakta:
  Lotta Zetterlund, ordförande LRF
  Tel: 010-184 43 91
  E-post: lotta.zetterlund@lrf.se

  Jenny Larsson, enhetschef Länsstyrelsen Gävleborg
  Tel: 010-225 14 57
  E-post: jenny.larsson@lansstyrelsen.se

Du kan även ladda ner informationen som PDF här nedanför.

Kontakt