Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesbild vecka 21 – Njut av långhelgen – men fortsätt hålla avstånd

Per Bill uppmanar till uthållighet

– Vi står inför en ny långhelg där många vanligtvis passar på att resa till nära och kära eller samlas för gemensamma trevligheter på hemmaplan, men just nu måste vi fortsätta att umgås på ett ansvarsfullt sätt med fysisk distansering, uppmanar landshövding Per Bill.

”Håll i, håll ut och håll avstånd” är en fras som inte undgått många den senaste tiden. Coronapandemin påverkar oss alla på ett eller annat sätt, många har ändrat sina vanor och rutiner och skjutit på firanden, planerat om semestrar och skapat nya vardags- och helgrutiner. Men i takt med att tiden går finns det också de som mer och mer dras tillbaka till gamla vanor.

– Visst är det lockande att hålla om den där släktingen eller vännen man inte fått krama på länge, och visst är det frestande att bjuda in till middag med det vanliga gänget man brukar träffa vid just den här långhelgen, men det finns andra sätt att umgås än de traditionella, säger Per Bill.

Länsstyrelsen Gävleborgs fortsätter att samordna länets aktörer i den pågående coronapandemin. Ett av de stora samverkansbehoven som kommunerna, Region Gävleborg och andra aktörer lyfter är just vikten av att få länsinvånarna att fortsätta lyssna på myndigheternas rekommendationer. Samtidigt är frågetecknen om vad rekommendationerna egentligen innebär många. Folkhälsomyndigheten arbetar nationellt tillsammans med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och kommunerna genom länsstyrelsernas samordning för att identifiera vilka frågor som finns ute i landet och försöka besvara dem genom gemensamma kommunikationsinsatser.

– Informationsbehovet i den här krisen är jättestort och myndigheterna jobbar intensivt för att möta det. Det viktigaste för allmänheten är att vända sig till kvalitetssäkrade källor så som Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se, säger Per Bill.

I Stockholmsområdet rapporteras om en avtagande trend när det gäller antalet insjuknade och antalet covid-patienter på sjukhusen. I Gävleborg är läget inte riktigt detsamma rapporterar smittskyddsläkaren. Här finns idag ingen avtagande trend av inlagda patienter utan läget är mer stabilt.

– För att skapa bättre förutsättningar för vården och för att skydda alla länsinvånare, både de i riskgrupp och övriga, måste vi fortsätta att hålla fysisk distans. Det är allas vårt ansvar, säger Per Bill.

Läget i vården är dock fortsatt god och Region Gävleborg har upprepade gånger den senaste tiden uppmanat länsinvånare att fortsätta söka vård även för annat än covid-relaterade besvär. Risken är annars att vi får långa vårdköer längre fram.

När det gäller Länsstyrelsen Gävleborgs övriga verksamhet görs fortsatt tydliga prioriteringar i uppdragen.

Med det vill Länsstyrelsen Gävleborg önska alla en riktigt trevlig Kristi Himmelfärdshelg! Kom ihåg att undvika folksamlingar och att hålla fysisk distans. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

AKTUELL LÄGESBILD

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att skapa en samlad regional lägesbild med anledning av den pågående coronapandemin. I den senaste lägesbilden, som sammanställdes under tisdagen, kan man bland annat se att:

Läget i stort är oförändrat i jämförelse med de senaste veckorna

  • Primärvården har måttlig påverkan, slutenvården har betydande påverkan och intensivvården har ett allvarligt men stabilt läge. Folktandvården har betydande påverkan.
  • Påverkan inom näringsliv är succesivt ökande. Främst gäller påverkan besöksnäring, handel, restaurang och transportsektorn.
  • Fortsatta signaler om att rekommendationer för social distansering inte följs och oro inför hur detta kommer att visa sig vid student och skolavslutningar, semester och ledigheter.
  • Kommunerna och regionen samarbetar fortsatt aktivt för att köpa in och fördela skyddsutrustning.

Kontakt