Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lomsmuren i Gävle och Sandvikens kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 13 km sydsydväst om Valbo, kallat Lomsmuren, ska bli naturreservat. Lomsmuren omfattar ett 756 ha stort våtmarksområde med anslutande skogar.

Lomsmuren är ett stort oexploaterat och hydrologiskt intakt komplex av högmossar och kärr med få motsvarigheter i länet. Området har högsta skyddsklass i våtmarksinventeringen och i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Våtmarken ingår i myrskyddsplan för Sverige där landets mest skyddsvärda myrar pekas ut. Lomsmuren tillhör också en av de bäst kända fågelmyrarna i länet med en rik och för högmossar representativ fågelfauna. I området finns också en ovanligt rik förekomst av orkidén mossnycklar samt en mindre förekomst av den sällsynta varglaven.

Naturreservatet är ett mycket vackert och vildmarksartat stycke natur i en i övrigt hårt exploaterad trakt. Genom anslutande vägar är området lättillgängligt för besökare och erbjuder fina förutsättningar för vandring, fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Lomsmurens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 28 juni 2020.

Förslag till beslut och skötselplan, Lomsmuren Pdf, 5.8 MB.

För mer information kontakta Peter Ståhl peter.stahl@lansstyrelsen.se, 010-225 12 47.

Kontakt